Osteopathie

Wat is osteopathie?

Je lichaam kan zichzelf genezen. Vanuit deze gedachte werkt de osteopathie. De osteopaat ziet het lichaam als één geheel, waarbinnen de ledematen, weefsels en organen vrij moeten kunnen bewegen. Waar deze natuurlijke beweeglijkheid is verstoord, probeert de osteopaat de balans weer te herstellen.

 

De behandeling door de osteopaat

Vóór de behandeling stelt de osteopaat u vragen over uw lichamelijke gezondheid en uw klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De osteopaat voelt waar het lichaam beweeglijk is en waar de balans is verstoord. Na dit onderzoek volgt de eigenlijke behandeling.

De osteopaat gebruikt hierbij prettige, zachte handgrepen om de beweeglijkheid in het lichaam te herstellen. Een behandeling duurt ongeveer een uur. Tussen de behandelingen zit meestal een paar weken. Daarin krijgt het lichaam de kans om zichzelf te herstellen. Slaat de osteopathie aan, dan voelt u al snel verbetering. Meestal zijn zo’n zes behandelingen voldoende.